Hanneke
van Veen

Even voorstellen...

Meer weten over sparen?

Op basis van dit weblog verscheen een boek:
Het kan alleen maar beter worden & andere opbeurende verhalen
Via deze website te bestellen, zonder verzendkosten.
KLIK HIER

Archief 2006, week 29

17 juli 2006

Achter de geraniums blijven zitten?

Zo langzamerhand krijg ik een hekel aan oudere mensen die zeggen dat ze geen zin hebben altijd maar achter de geraniums te moeten zitten. Alsof een ander je daar toe dwingt denk ik dan. Wat een onzin. Kieper ze op de composthoop of geef ze aan de buren en koop een leuke begonia, een fuchsia of een vlijtig liesje en kom van die stoel af. Er is overal zinvol en leuk vrijwilligerswerk te doen, er zijn cursussen te volgen, er bestaan lees- en wandelclubs en misschien is er zelfs wel betaald werk te vinden.

Het argument dat voor betaald werk niemand op zon oud iemand zit te wachten gaat niet op. Al tientallen jaren bestaan er bijvoorbeeld speciale uitzendbureaus voor vijfenzestigplussers. Voor een werkgever kan het bijzonder aantrekkelijk zijn mensen uit die leeftijdscategorie in dienst te nemen, want boven de 65 jaar worden, met uitzondering van de zorgpremie, geen sociale premies ingehouden en afgedragen. Een vriendin van mij van 67 werkt bijvoorbeeld geregeld  als surveillant bij schoolexamens, en vindt dat erg leuk werk. Er is ook vraag naar administratief personeel, winkelpersoneel, vakmensen zoals loodgieters, timmerlieden en schilders, maar ook fietskoeriers, etc. Zie: http://www.65plus.nl

Maar je hoeft niet te wachten tot je vijfenzestig bent. Er zijn ook speciale uitzendbureaus voor veertig en vijftigplussers. Zij bemiddelen voor werkgevers die juist graag ouder en meer ervaren personeel zoeken. Van oudere werknemers is bovendien bekend dat het ziekteverzuim laag is en dat zij goed in staat zijn veel verantwoordelijkheid te dragen. Het gaat niet om incidenteel of parttime werk, maar om goedbetaald fulltime werk. Zie bijvoorbeeld: http://www.seniorgroep.nl

Toch wil ik het hier over iets heel anders hebben. Het betreft een project in Duitsland waar ik van hoorde en enthousiast over ben. Zoiets zou in Nederland ook van de grond moeten komen, want ik denk dat het in een grote en steeds groter wordende behoefte aan zorg e.d. kan voorzien die voortkomt uit het steeds maar groeiende aantal bejaarden..
Het gaat om een project dat in de plaats Riedlingen ( Duitsland) bestaat. Voor het gemak noem ik het maar even Ouderen voor Ouderen, als variatie op het bekende kinderkoor Kinderen voor Kinderen. Vitale jongere ouderen (de meeste van hen zijn tussen de 55 en 65 jaar) worden ingezet om oudere ouderen te helpen met van alles en nog wat. En het bijzondere is dat het nu eens niet om vrijwilligerswerk gaat, maar dat er voor betaald wordt. Geen normaal uurloon, maar een aardige vergoeding die het aantrekkelijk maakt om het werk te doen en die redelijk betaalbaar is voor de ontvanger van die hulp. Men ontvangt € 7,50 waarvan men zelf € 6,15 (omgerekend naar guldens: ruim f 13,50) mag houden en waarvan € 1,35 naar de organisatie en administratie gaat.

In Riedlingen is er bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening waar dagelijks gekookt wordt. Daaraan gekoppeld een bezorgdienst voor mensen met een eigen auto. Bij toerbeurt brengt men het die ochtend bereid, nog warme eten rond, tegen de normale bovengenoemde uurvergoeding plus € 0,30  per gereden kilometer.
Daarnaast is er een vervoersdienst die tegen hetzelfde tarief mensen o.a. begeleidt naar het ziekenhuis, dokter en winkelcentrum.  Er is een klussendienst voor reparaties aan huis, en een hulp- en adviesdienst voor  administratieve, belastingtechnische en  andere problemen.

Het project in Riedlingen werkt onder de naam Seniorengenossenschaft (zie: http://www.martin-riedlingen.de/senioren/seniorenhomepage.htm) , een soort coŲperatie waarvan men lid moet zijn om er hulp te ontvangen en te mogen geven. Inmiddels zijn er meer voorbeelden van dergelijke projecten in Duitsland en ook elders. Het is overigens niet de bedoeling dat deze initiatieven concurrerend zijn voor de bestaande voorzieningen, maar voorzien in een leemte, of aanvullend zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de dagvoorziening voor bejaarden in Riedlingen (zie: http://www.martin-riedlingen.de/senioren/tagespflege.htm waar men naast dure verpleegkundigen de goedkopere ouderen inzet. Hierdoor is er meer aandacht voor de patiŽnten en de zorg blijft betaalbaar.

Natuurlijk zijn er ook andere voorzieningen denkbaar dan in Riedlingen. Veel ouderen wonen nog zelfstandig in een groot huis met een of twee tuinen. Zij kunnen het tuinwerk niet meer zelf doen, vinden een gewone tuinman te duur of hebben er echt geen geld voor beschikbaar. Gevolg: verwaarloosde tuinen waar men niet meer van kan genieten en waar men ook niet graag meer zit. Hetzelfde gaat op voor grote schoonmaak- en opruimklussen. Dat is te zwaar en de eventuele thuiszorg kan of wil men daar niet mee belasten. Het zou voor deze ouderen een uitkomst zijn incidenteel een beroep te kunnen doen op een huis en tuindienst, die een of meer mensen stuurt om de klus te klaren. Het genoemde project in Riedlingen is ruim 10 jaar geleden voortgekomen uit een Letsruilkring. Zie: http://www.strohalm.nl/LETSinternet.html.

Het grote verschil is dat er in Riedlingen voor diensten en goederen betaald wordt, al heeft men de mogelijkheid tot ruilen laten bestaan, al is het in een andere vorm. Men kan de aantallen gewerkte uren laten registreren en op een later tijdstip laten uitbetalen, of een vergoeding vragen in de vorm van uren werk, als men zelf hulp nodig heeft.
Zelf ben ik al ruim tien jaar actief lid van het Lets ruilsysteem in Den Haag. Daar ruil ik mijn diensten en goederen met ongeveer 150 andere leden. Uit ervaring weet ik dat het voor een flink aantal deelnemers heel belangrijk is met een Letskring mee te doen, omdat opeens van alles mogelijk is waar men anders geen geld voor beschikbaar heeft. Een uitbreiding met betaald werk zal zeker in een behoefte voorzien.

Tot slot vraag ik lezers van dit artikel om een reactie op het bovenstaande. Het gaat om een zeer actueel probleem. Vanochtend hoorde ik nog op het nieuws dat in grote delen van Nederland het geld bij grote zorginstellingen op is en dat men geen mensen meer op de wachtlijsten zet. En de oproepen aan jonge vrouwen met kinderen om meer dagen te gaan werken lijken me ook weinig succesvol, zolang betaalbare en voldoende kinderopvang ontbreken en vaders niet genoeg in de huishouding meehelpen. Beter is het om het grote reservoir van werkwillige ouderen aan te boren en het te stimuleren met belastingmaatregelen. Reacties kunt u sturen aan weblog@hannekevanveen.nl.